Цени

СТАРТОВ ПАКЕТ

 19 €/кв.м 


С този пакет ще придобиете ясна представа за това как ще изглежда обекта в завършен вид. Прави се 3D визуализация, в която с реални размери и цветове се добива представа за цялостния вид на жилището.

Заснемане на обекта


Определяне на функционалните зони


Стилово определяне на проекта


Предложения за подови настилки


Предложения за стенни обшивки


3D визуализация, в която се уточнават цветове и вид настилки, стени, мебели,осветление, всичкно нужно за да се създаде краен визуален вариант на обекта


Изводи на осветителни тела, ключове, контакти


Промяна на изводи ВиК


Предложения за изграждане и премахване на стени


Чертежи на необходимите инсталации (ел. инсталация, ВиК, отопление, климатизация)


План осветителни тела


Консултация на място с изпълнителите на проекта

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 26 €/кв.м 


Основният пакет включва всичко от стартовия пакет плюс разпределение на ел. инсталацията и ВиК

Заснемане на обекта

Определяне на функционалните зони


Стилово определяне на проекта


Предложения за подови настилки


Предложения за стенни обшивки


3D визуализация, в която се уточнават цветове и вид настилки, стени, мебели,осветление, всичкно нужно за да се създаде краен визуален вариант на обекта


Изводи на осветителни тела, ключове, контакти


Промяна на изводи ВиК


Предложения за изграждане и премахване на стени


Чертежи на необходимите инсталации (ел. инсталация, ВиК, отопление, климатизация)


План осветителни тела


Консултация на място с изпълнителите на проекта

ПАКЕТ ЦЯЛОСТЕН

 36 €/кв.м 


Получавате всичко от основния, като се добавят планове за ел. инсталациа, софит план, разгъвки стени, промяна в разпределението на помещението, както и консултация по време на изпълнението.

Заснемане на обекта


Определяне на функционалните зони


Стилово определяне на проекта


Предложения за подови настилки


Предложения за стенни обшивки


3D визуализация, в която се уточнават цветове и вид настилки, стени, мебели,осветление, всичкно нужно за да се създаде краен визуален вариант на обекта


Изводи на осветителни тела, ключове, контакти


Промяна на изводи ВиК


Предложения за изграждане и премахване на стени


Чертежи на необходимите инсталации (ел. инсталация, ВиК, отопление, климатизация)


План осветителни тела


Консултация на място с изпълнителите на проекта